Hyvän arjen teemavuodesta voimaa asiakaspalveluun

Elämme hyvää arkea

Ammattitaitoisen ja laadukkaan asiakaspalvelumme edellytyksenä on, että me itse voimme hyvin.

Veritaksessa vietettiin vuonna 2012 hyvän arjen teemavuotta. Tavoitteena oli tuoda esiin niitä arjen pieniä tekoja, joilla voi olla suuri merkitys itse kunkin työssä jaksamiseen.

Hyvään arkeen kuului omasta kunnosta huolehtiminen. Osallistuimme yhdessä valtakunnalliseen Kuntoa kansalle -kampanjaan ja pidimme työn lomassa yllä hyvää työvirettämme erityyppisillä taukojumpilla ja liikunta-aktiviteeteillä. Syksyllä vietimme aktiivisen virkistyspäivän koko henkilöstön voimin.

Eri-ikäisille arkikin voi olla erilaista

Veritaslaisen keski-ikä on 43 vuotta, ja joukkoomme mahtuu niin parikymppisiä kuin yli kuusikymppisiäkin.

Kaikenikäiset ihmiset arvostavat työpaikkaa, jossa heitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja kannustetaan osallistumaan, sekä heidän terveyttään ja toimintakykyään edistetään. Vuonna 2012 Veritaksessa valmisteltiin ikäjohtamisen mallia, jonka tavoitteena on tukea työntekijöitä elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

Hyvä arki on myös terve

Hyvään arkeen kuuluu työn ja vapaa-ajan tasapaino. Työn liika kuormittavuus vaikuttaa niin psyykkiseen kuin fyysiseenkin terveyteen – ihminen on kokonaisuus.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino luo hyvän pohjan työssä jaksamiselle

Veritaksen työterveyshuollon painopisteenä oli ennaltaehkäisy. Veritaslaiset saivat työterveyslääkärin lähetteellä tukea esim. painonhallintaan, uneen, stressiin, mielenhallintaan ja liikuntaelimiin liittyvissä ongelmissa.

Vakavien, työkykyä uhkaavien ongelmien havaitsemiseksi tarpeeksi ajoissa on Veritaksessa käytössä varhaisen tuen malli.

Veritas tukee myös työntekijöidensä työhön paluuta sairauden hellittäessä. Muun muassa osa-aikainen työskentely ja osasairauspäiväraha voivat tällöin tulla kyseeseen työterveyshuollon sitä suositellessa. Vuonna 2012 osasairauspäivärahaa sai kaksi veritaslaista.