Viihdymme työssämme

Viihdymme työssämme

Veritaslaisen ura yhtiössä kestää tavallisimmillaan varsin pitkään, vuonna 2012 keskimäärin 9 vuotta.

Hyvä johtamiskulttuuri työviihtyvyyden perustana

Pitkät työsuhteet antavat viitteitä hyvästä työviihtyvyydestä. Alkuvuodesta 2012 yhdessä Corporate Spirit -tutkimusyhtiön kanssa toteuttamamme henkilöstötutkimus vahvistaa tämän.

Kyselyssä Veritas sai työntekijöiltään erityistä kiitosta hyvästä johtamiskulttuurista, työn tarjoamista kehitysmahdollisuuksista, panostuksista työhyvinvointiin sekä oikeudenmukaisesta palkitsemisesta. Muiden muassa näillä alueilla veritaslaiset olivat toimihenkilöiden normitasoa merkittävästi tyytyväisempiä.

Oma kehityssuunnitelma motivoi ja kannustaa

Tavoitteellinen ja kannustava työskentelytapa sekä omat vaikutusmahdollisuudet ovat ratkaisevia työviihtyvyyden kannalta. Yhteisten Hedelmällisen kasvun strategiapäivien kautta jokainen veritaslainen on voinut osallistua yhtiön toiminnan kehittämiseen.

Yhtiölle asetettujen tavoitteiden perusteella kaikki veritaslaiset laativat vuosittain oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelmansa. Näin kukin veritaslainen voi itse ehdottaa toimintamalleja ja toimenpiteitä, joilla palvelumme laatua voidaan parantaa, ja jotka samalla kehittävät omaa osaamistamme ja motivaatiotamme.

Asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilökunta

Kehityssuunnitelmissa huomioidaan kunkin työntekijän koulutustarpeet. Vuonna 2012 jokainen veritaslainen kouluttautui keskimäärin 3,4 päivän ajan.

Veritaksen koulutusohjelman tavoitteena on osaava, kehittyvä ja motivoitunut henkilöstö, joka ottaa vastaan haasteita ja jakaa osaamistaan työyhteisön ja asiakkaiden hyväksi. Koko henkilöstöä koskevat koulutustarpeet kartoitetaan vuosittain ja kartoituksen pohjala laaditaan tulevan vuoden suunnitelma yhdessä esimiesten kanssa. Järjestelmällisellä ja keskitetyllä koulutussuunnittelulla taataan yhtäläiset kouluttautumismahdollisuudet kaikille.

Vuonna 2012 veritaslaisten koulutuskalenteri sisälsi paitsi koulutusta eläkevakuutusten saralla myös muun muassa tietosuoja-, tietotekniikka- ja kielikoulutusta sekä esimiesvalmennusta.

Parhaan mahdollisen työhyvinvointiosaamisen tarjoamiseksi asiakkaillemme Veritas tarjoaa myös koko henkilöstölleen mahdollisuuden valmentautua työhyvinvoinnin osaajaksi. Yhteensä 21 veritaslaista hankki itselleen Työturvallisuuskeskuksen Työhyvinvointikortin vuonna 2012. Koulutuksia jatketaan kuluvana vuonna.

Palkitseminen

Kun tavoitteet saavutetaan, maksetaan veritaslaisille myös henkilökohtaista kannustinpalkkiota. Kannustinpalkkion piiriin eivät kuulu Veritaksen myyjät, eivätkä sen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Vuonna 2012 kannustinpalkkiota maksettiin yhteensä noin 430 000 euroa.

Hyvää tahtoa ja lämpimiä lapasia

Työviihtyvyys näkyy sitoutumisessa

Veritaslaisten korkea sitoutuminen kantaa myös yli arjen työn. Henkilökuntamme neuloi vuonna 2012 yhtiön hyväntekeväisyyskampanjan kannustamana vapaa-ajallaan 206 paria lapasia Suomen Punaisen Ristin katastrofiavulle. Katso täältä, minkälaiset vanttuut nyt lämmittävät avuntarvitsijoiden sormia maailmalla.