Sijoitukset

Viime vuosi oli sijoitusilmastoltaan haastava. Vaikean vuoden 2011 jälkeen globaalin kasvun käynnistymiseen kohdistui alkuvuodesta suuria odotuksia. Odotukset muuttuivat kuitenkin pettymykseksi jo vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, jolloin osakekurssit lähtivät laskuun monen yrityksen kärsiessä huonosta tuloskehityksestä ja heikentyneistä tulosodotuksista.

Keskuspankkien avokätinen likviditeetti ja etenkin Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghin lupaukset eurooppalaisten kriisimaiden tukemisesta loivat kuitenkin uskoa euroalueen selviämiseen. Sijoitusvuodesta 2012 tulikin huomattavasti odotuksia parempi osakkeiden kannalta.

Onnistunut allokaatio toi hyvän tuloksen

Onnistuneen allokaation vuoksi Veritas saavutti vuonna 2012 erinomaisen sijoitustuloksen. Kaikki omaisuuslajit tuottivat hyvin kokonaistuoton ollessa 11,3 prosenttia.

Eri omaisuuslajeista parhaiten tuottivat osakkeet, 13,9 prosenttia. Osakepainoa vähennettiin alkuvuodesta, ja nostettiin taas vuoden toisella kvartaalilla. Tämä strategia osoittautui onnistuneeksi ja noteerattujen osakkeiden tuotto nousi 15,4 prosenttiin. Pääomasijoitukset tuottivat 7 prosenttia ja noteeraamattomat osakkeet 1,7 prosenttia.

Myös yhtiön korkosijoitukset tuottivat hyvin, 11,7 prosenttia. Lainojen marginaalit laskivat koko vuoden ajan, ja kun korkotaso samanaikaisesti laski, tuotto nousi jopa alkuvuoden odotuksia paremmaksi. AAA-luokituksen saaneet eurooppalaiset valtionobligaatiot ja paikallisvaluutassa olleet kehittyvien maiden valtionpaperit tuottivat hyvin. Kehittyvien markkinoiden yrityslainat ja valtion lainat tuottivat yhteensä 14,3 prosenttia.

Veritaksella on perinteisesti ollut vahva kiinteistösalkku. Veritas sijoittaa valikoidusti hyvillä paikoilla sijaitseviin kiinteistöihin, joissa on korkea kehityspotentiaali ja joiden vuokrausaste on korkea. Kiinteistösijoitusrahastot tuottivat 13,4 prosenttia ja suorat kiinteistösijoitukset 6,7 prosenttia. Kiinteistösalkun kokonaistuotto oli 7,9 prosenttia.

Sijoitusjakauma

Markkina-arvo1)  
M€ tuotto, % % salkusta
Sijoitukset yhteensä 2 275,0 11,3 100,0
Korkosijoitukset 1 169,8 11,7 51,4
Lainasaamiset 34,0 3,6  
Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat2) 269,6 8,5  
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 784,8 14,3  
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset, sisältäen sijoitustoiminnan saatavat ja velat 81,4 0,8  
Osakesijoitukset 678,2 13,9 29,8
Noteeratut osakkeet 573,8 15,4  
Pääomasijoitukset 61,5 7,0  
Noteeraamattomat osakkeet 43,0 1,7  
Kiinteistöt 367,0 7,9 16,1
Suorat kiinteistösijoitukset 305,6 6,7  
Kiinteistösijoitusrahastot 61,4 13,6  
Muut sijoitukset 59,9 3,6 2,6
Hedge-rahastot 9,9 -7,1  
Hyödyksesijoitukset 2,9 -9,8  
Muut sijoitukset 47,1 7,6  

1) Sisältäen kertyneet korot
2) Sisältää OECD- ja ETA-alueen julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat tai takaamat joukkovelkakirjalainat

Vakavaraisuus vahvistui

Hyvä sijoitustulos vahvisti myös Veritaksen vakavaraisuutta. Toimintapääoma kasvoi edellisvuodesta 45,7 prosenttia 452,7 miljoonaan euroon, mikä oli 24,1 prosenttia vastuuvelasta, tai 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Vuoden 2008 tilapäisen vakavaraisuuslainsäädännön perusteella osa tasausvastuusta rinnastuu toimintapääomaan. Tämä osuus oli 78,3 miljoonaa euroa. Jollei tätä huomioitaisi, yhtiön vakavaraisuusaste olisi ollut 19,9 prosenttia.

Tilapäisen lainsäädännön voimassaolo päättyi 31.12.2012, eikä tätä osaa tasausvastuusta enää rinnasteta toimintapääomaan. Vuoden 2013 alussa voimaan tulleiden vakavaraisuussäädösten mukaan yhtiön vakavaraisuuspääoma muodostuu aiemmasta toimintapääomasta ja tasoitusmäärästä.