Vastuullisuudesta

Vastuullisuudesta

Veritas haluaa olla vastuullinen sijoittaja ja pyrkii soveltamaan toiminnassaan alan parhaita käytäntöjä. Veritas allekirjoitti kesäkuussa 2012 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI).

Huomioimalla UNPRIn periaatteet Veritas kehittää entisestään sijoitustoimintansa vastuullisuutta. Malli velvoittaa Veritasta myös raportoimaan sijoitustoiminnan vastuullisuuteen liittyvistä toimista.

Allekirjoittamalla YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet sitoudumme

Työeläkevarat pitää lainsäädännön mukaan sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti. Veritaksen tulee siis saada sen hallittavana oleville eläkevaroille mahdollisimman korkea ja vakaa pitkän aikavälin tuotto kohtuullisen riskinoton puitteissa.

Vaikka vastuullinen näkökulma on sijoitustoiminnassa tärkeä, työeläkevaroja ei siis voi sijoittaa huonompituottoisiin tai vähemmän turvaaviin kohteisiin vastuullisuuden nimissä. Ensisijainen tehtävämme on sijoitustoiminnassakin turvata tulevat eläkkeet.