Veritas on pitkän aikavälin sijoittaja

Työeläkevakuuttajana Veritaksen sijoitushorisontti on pitkä. Sijoituspäätöksiämme ohjaa pitkän aikavälin hyvä tuotto-odotus.

Työeläkevarojen vakaa tuotto on eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta tärkeää. Hyvillä tuotoilla voidaan edistää työeläkemaksun maltillista kehitystä ja osittain turvata eläkkeiden riittävyys myös tuleville sukupolville. Yksittäinen tappiollinen sijoitusvuosi ei suoraan vaikuta eläkejärjestelmän kestävyyteen tai aiheuta eläkemaksun korotuspaineita, sillä tällaisten sijoitusriskien kantamiseen työeläkevakuuttajilla on vakavaraisuuspääomasta muodostuva puskuri.

Veritaksen pitkän aikavälin (vuodesta 1997) keskimääräinen nimellinen vuosituotto on 5,9 prosenttia*. Viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen nimellinen vuosituottomme on ollut 5,8 prosenttia, huolimatta osakemarkkinoiden rajuista laskuista vuosina 2008 ja 2011.

Eläketurvakeskus käyttää työeläkevaroille 3,5 prosentin reaalituotto-olettamaa arvioidessaan työeläkemaksun tulevaa kehitystä ja työeläkejärjestelmän rahoitusta pitkän aikavälin ennusteissaan. Veritaksen vuotuinen inflaatiokorjattu tuotto on ollut keskimäärin 4,0 prosenttia vuodesta 1997 lähtien.

*) Eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan sääntelyä muutettiin vuonna 1997.

Nimellinen sijoitustuotto 1997–2012