Usein kysyttyä

Suosittuja kysymyksiä

Jos on työsuhteessa tai MyEL-vakuutettu, onko otettava YEL?

Vaikka yrittäjä on työsuhteessa ja hänen yritystoimintansa on vain sivutoimista, hänen tulee ottaa YEL-vakuutus, jos hänen yrittäjätoimintansa työpanos yltää vähintään YEL-työtulon alarajaan.

Pääsääntöisesti maatalousyrittäjien eläkelain MyEL:n ja YEL:n mukainen vakuuttaminen määräytyy verotuksen perusteella; jos yritystoimintaa verotetaan maatalouden tulona, se tulee vakuuttaa MyEL:n mukaan, kun taas vastaavasti yritystulona verotettava yritystoiminta vakuutetaan YEL:n mukaan.

Jos ottaa YEL-vakuutuksen takautuvasti, tuleeko lisämaksuja?

Jos otat vakuutuksen yli kuuden kuukauden päästä YEL:in alaisen yritystoiminnan alkamisesta, sinun tulee maksaa vakuutusmaksujen lisäksi 10 prosentin laiminlyöntikorotus laiminlyöntiajan vakuutusmaksusta.

YEL-vakuutuksen voi ottaa takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle kalenterivuodelle.

Jos yrittäjä ei nosta palkkaa, pitääkö hänen ottaa YEL?

Yrittäjän velvollisuus ottaa YEL-vakuutus ei riipu siitä, nostaako hän palkkaa yrityksestään vai ei.

Mikäli muut YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät ja yrittäjä työskentelee yrityksessään vähintään minimityöpanoksen arvoisesti, tulee hänen vakuuttaa itsensä, vaikka ei nostaisi työstään lainkaan palkkaa.

Kertyykö yrittäjille ja työntekijöille yhtä paljon eläkettä?

YEL:stä ja TyEL:stä kertyy yhtä paljon eläkettä.

1.1.2017 alkaen yrittäjälle ja työntekijälle kertyy vuodessa eläkettä seuraavasti:

  • 1,5 % alle 53-vuotiaana
  • 1,7 % ikävuosina 53–62
  • 1,5 % ikävuosina 63–67
  • 1,5 % eläkkeellä ollessa.

Jos jäät eläkkeelle vasta alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, eläkkeesi määrää korotetaan lisäksi 0,4 prosenttia jokaiselta lykätyltä kuukaudelta. Vuodessa korotusta tulee siis 4,8 prosenttia.