YEL-työtulo

Mikä on yrittäjän YEL-työtulo?

Yrittäjän eläkkeen ja vakuutusmaksun perusteeksi vahvistetaan YEL-työtulo, joka vastaa yrittäjän työpanosta.

YEL-työtulo on vahvistettava vastaamaan sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän YEL:n alaiseen työhön palkataan yhtä ammattitaitoinen henkilö, tai sitä korvausta, joka keskimäärin vastaa tätä työtä.

Työtulolla ei tarkoiteta yrittäjän samaa todellista euromääräistä tuloa. Omaa YEL-työtuloa arvioidessasi sinun kannattaa käyttää apuna YEL-laskuriamme.

Miksi YEL-työtulo nousee vuosittain automaattisesti?

YEL-vakuutuksen työtulo tarkistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla palkkakertoimella. 

Tällä pyritään turvaamaan työtulon todellinen arvo myös tulevaisuudessa.

Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Miten yrittäjän YEL-työtulo määräytyy?

Yrittäjän YEL-työtulo määritellään vastaamaan hänen oman työpanoksensa arvoa. Arvioinnin pohjana pidetään sitä palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän työtä tekemään palkattaisiin joku toinen vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

Eläketurvakeskus on laatinut ohjeen yhdessä yrittäjien toimialajärjestöjen kanssa työtulon määrittämiseksi toimialoittain.

Alakohtaisen ohjeen lisäksi työtuloa määriteltäessä kiinnitetään huomiota esimerkiksi liikevaihtoon, toimintakuukausiin, viikkotyötunteihin ja toiminnan päätoimisuuteen.

Arvioidessasi oikeaa YEL-työtuloa juuri sinulle kannattaa käyttää apuna YEL-laskuriamme.

Saako verohallinto tiedot YEL-työtulosta suoraan eläkeyhtiöltä?

Veritas ilmoittaa vuosittain kaikista vuoden aikana yrittäjävakuutettuna olleista heidän kyseisen vuoden työtulonsa verottajalle.

Työtulo ilmoitetaan vuosityötulona. Jos työtulo on muuttunut vuoden aikana, vuosiansiona on vuoden työtulojen voimassaoloajan suhteessa painotettu keskiarvo.

Sama koskee tilannetta, jossa vakuutus on alkanut tai päättynyt vuoden aikana.

Maksettuja YEL-vakuutusmaksuja emme ilmoita suoraan verottajalle.

Vaikka YEL maksaa kaikkialla saman verran, ei ole yhdentekevää, mistä sen hankit. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua. Tervetuloa asiakkaaksemme!