Kuka on yrittäjä YEL-eläkelain mukaan?

Yrittäjällä tarkoitetaan YEL-eläkelaissa Suomessa asuvaa, yli 18-vuotiasta henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta tässä työssään työ- tai virkasuhteessa.

Vakuuttaminen edellyttää työntekoa, pelkkä yrityksen omistaminen ei riitä.

Vakuuttamisen yläikäraja riippuu yrittäjän syntymävuodesta:

  • Syntynyt 1957 tai aikaisemmin > vakuutetaan, kunnes täyttää 68 vuotta
  • Syntynyt 1958–1961 > vakuutetaan, kunnes täyttää 69 vuotta
  • Syntynyt 1962 tai myöhemmin > vakuutetaan, kunnes täyttää 70 vuotta

Yrittäjäksi lasketaan yksityinen ammatinharjoittaja ja hänen puolisonsa.

Yksityisen ammatinharjoittajan kanssa samassa taloudessa asuva muu perheenjäsen lasketaan yrittäjäksi, jos hän työskentelee yrityksessä ilman palkkaa.

Yrittäjäksi lasketaan myös avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva henkilö, jolla on yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksen äänistä tai osakkeista. Myös välillinen omistus toisen yhtiön kautta otetaan huomioon, jos osakas omistaa toisesta yhtiöstä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia tai heillä on tätä vastaava määräämisvalta.

Yrittäjätoiminnan tulee jatkua yhtäjaksoisesti ainakin neljä kuukautta.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset
Vaikka YEL maksaa kaikkialla saman verran, ei ole yhdentekevää, mistä sen hankit. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua. Tervetuloa asiakkaaksemme!