Mitä tapahtuu, jos YEL-maksuja jää maksamatta?

Työeläkevakuutusmaksut on maksettava viiden vuoden kuluessa maksuunpanoa seuraavan vuoden alusta lukien. Muussa tapauksessa maksu vanhenee.

Vanhentuneet työeläkevakuutusmaksut otetaan pienentävänä tekijänä huomioon kokonaistyötulossa eläkettä laskettaessa. Kyseisen vuoden työtuloa pienennetään samassa suhteessa kuin maksuja on maksamatta.

Jos jonkun vuoden YEL-maksut ovat kokonaan jääneet maksamatta, on sen vuoden työtulo eläkettä laskettaessa 0 euroa.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset
Vaikka YEL maksaa kaikkialla saman verran, ei ole yhdentekevää, mistä sen hankit. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua. Tervetuloa asiakkaaksemme!