Yrittäjä, YEL turvaa toimeentulosi

YEL-yrittäjäYEL-vakuutus eli yrittäjän työeläkevakuutus on eläke- ja sosiaaliturvasi perusta.  YEL-vakuutus turvaa toimeentulosi eri elämäntilanteissa jo paljon ennen eläkeikää. 

Tarvitset YEL-vakuutuksen, jos teet ansiotyötä olematta työsuhteessa.

Ota YEL-vakuutus Veritaksesta

Sinun pitää ottaa YEL-vakuutus, jos toimit Suomessa ja olet yli 18-vuotias

 • ammatinharjoittaja eli yksityisen toiminimen haltija
 • ammatinharjoittajan puoliso ja työskentelet yrityksessä
 • ammatinharjoittajan muu perheenjäsen ja työskentelet yrityksessä, kun sinulle ei makseta työstä palkkaa
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva työntekijä ja omistat yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista tai äänistä,

ja työpanoksesi  yrityksessä vastaa vähintään
7 656,26 euroa vuodessa vuonna 2018.

Vakuuttamisen yläikäraja riippuu yrittäjän syntymävuodesta:

 • Syntynyt 1957 tai aikaisemmin > vakuutetaan, kunnes täyttää 68 vuotta
 • Syntynyt 1958–1961 > vakuutetaan, kunnes täyttää 69 vuotta
 • Syntynyt 1962 tai myöhemmin > vakuutetaan, kunnes täyttää 70 vuotta

Puolisona pidetään aviopuolisoa, rekisteröidyn parisuhteen puolisoa sekä avopuolisoa, joka asuu kanssasi yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. Avopuolisoina pidetään myös samaa sukupuolta olevia henkilöitä.

Muuksi perheenjäseneksi lasketaan sinulle tai puolisollesi suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa sukua oleva henkilö, joka asuu vakituisesti taloudessasi.

Kuusi kuukautta aikaa ottaa YEL-vakuutus

Sinun on otettava YEL-vakuutus kuuden kuukauden sisällä siitä, kun yllä mainitut ehdot täyttyivät. Mikäli et hanki vakuutusta ajoissa, vakuutusmaksuusi lisätään laiminlyöntikorotus. Alle neljä kuukautta kestävää yrittäjätoimintaa ei tarvitse vakuuttaa.

Sen sijaan sillä ei ole merkitystä, onko yrittäjätoiminta sivutoimista ja onko sinulla sen rinnalla muuta ansiotoimintaa.

Myös välillinen omistus huomioidaan osakeyhtiössä

Osakeyhtiön osakkaan kohdalla otetaan huomioon myös välillinen omistus toisen yhtiön kautta, jos hän omistaa toisesta yhtiöstä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia tai heillä on tätä vastaava määräämisvalta.

Mitä YEL-vakuutuksella saa?

YEL-vakuutuksella saat eläkkeen vanhuuden, työkyvyttömyyden sekä perheenhuoltajan kuoleman varalle. Myös ammatillinen kuntoutus kuuluu vaihtoehtoihin.

Eläkkeen määrällä ei ole ylärajaa eikä vanhuuseläkkeen maksamisella myöskään päättymispäivää.

Muista kuitenkin, että YEL vaikuttaa elämääsi jo paljon ennen eläkeikää. YEL-vakuutukseesi perustuvat nimittäin myös

 • sairauspäivärahasi
 • äitiys- tai isyyspäivärahasi ja vanhempainrahasi sekä
 • työttömyysturvasi.

Näiden perustana käytetään vakuutukseesi vahvistettua YEL-työtuloa. Kokeile, miten eri YEL-tulot vaikuttavat turvaasi YEL-laskurillamme.

YEL-vakuutusmaksut voit vähentää kokonaisuudessaan verotuksessa.

Mitä tarkoittaa vapaaehtoinen YEL-vakuutus?

YEL-vakuutus on vapaaehtoinen, jos yrittäjä haluaa vakuuttaa itsensä, vaikka hänen YEL-työtulonsa (työpanoksensa) on alle laissa säädetyn minimirajan, mutta muut edellytykset täyttyvät.

Vapaaehtoisesta YEL-vakuutuksesta karttuu eläkettä samojen sääntöjen mukaisesti kuin pakollisesta YEL-vakuutuksestakin.

Vapaaehtoista YEL-vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti. Vakuutus tulee voimaan aikaisintaan vakuutuksen hakemispäivänä.

Vaikka YEL maksaa kaikkialla saman verran, ei ole yhdentekevää, mistä sen hankit. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua. Tervetuloa asiakkaaksemme!