Yritysmuodot

Yritysmuotoja on useampia. Sen valintaan vaikuttavat seuraavat asiat:

  • yrityksen omistajien vastuu yrityksen veloista
  • päätöksenteon joustavuus
  • omistajien lukumäärä
  • mahdollinen alkupääoman tarve
  • voiton ja tappioiden jakaminen
  • yrityksen verotus.

Yksityinen toiminimi

Yksinkertaisin tapa käynnistää yritys on tehdä se yksittäisenä elinkeinonharjoittajana.

Tällöin yritykselle ei aseteta mitään vaatimuksia alkupääoman vähimmäismäärän suhteen, vaan toiminimen varat ovat osa henkilökohtaisia varojasi. Tässä tapauksessa vastaat luonnollisesti henkilökohtaisesti myös yrityksesi mahdollisista veloista.

Yksittäisenä elinkeinonharjoittajana voit itse päättää kaikesta yrityksesi toiminnasta.

Avoin yhtiö

Avoimen yhtiön perustavat kaksi tai useampi henkilöä yhdessä. Avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat tasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden yhtiön asioista päätettäessä. He vastaavat yhtiön mahdollisista veloista myös omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiössä on vastuullisten yhtiömiesten lisäksi yksi tai useampi niin kutsuttu äänetön yhtiömies. Äänettömän yhtiömiehen tehtävä on lähinnä toimia toiminnan rahoittajana.

Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta päättää yrityksen asioista. Hän vastaa ainoastaan sijoittamastaan pääomasta. Vastuullisten yhtiömiesten vastuut ovat samat kuin avoimen yhtiön yhtiömiehillä.

Osakeyhtiö

Laajaan liiketoimintaan yritysmuodoksi sopii parhaiten osakeyhtiö. Osakeyhtiön varat ovat kokonaan erillään omistajien varoista, ja yhtiö vastaa sitoumuksistaan omilla varoillaan.

Osakeyhtiön perustamista ja hallintoa koskevat yksityiskohtaisemmat säännöt kuin muilla yhtiöillä. Yhtiön hallituksella on selkeä rooli päätöksenteossa ja sen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Alkupääomaa osakeyhtiössä pitää olla 2 500 euroa.

Osuuskunta

Osuuskunta on taloudellinen yhteisö, jonka jäsenmäärää tai pääomaa ei ole ennalta rajoitettu. Sen tarkoituksena on harjoittaa taloudellista toimintaa edistääkseen jäsentensä taloudenpitoa tai elinkeinoa niin, että jäsenet käyttävät osuuskunnan tarjoamia palveluja.

Osuuskunnan jäsenet eivät yleensä ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan sitoumuksista.

Vaikka YEL maksaa kaikkialla saman verran, ei ole yhdentekevää, mistä sen hankit. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua. Tervetuloa asiakkaaksemme!