Hallinto ja johto

Hyvä ja läpinäkyvä hallinto on uskottavan eläkejärjestelmän perusta. Hallinnon läpinäkyvyys nousi vuonna 2012 keskustelunaiheeksi.

Sekä sosiaali- ja terveysministeriö että Finanssivalvonta suosittelivat eläkeyhtiöille suurempaa selkeyttä johdon sidonnaisuuksiin ja yhtiöiden hallintoon. Veritaksen johtoryhmän ja hallituksen sidonnaisuuksiin voit tutustua lähemmin oheisista linkeistä.

Hallinto ja johto