Hallintoneuvosto

Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain mukaisesti Veritas Eläkevakuutuksella on hallintoneuvosto. Veritas Eläkevakuutuksessa hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön hallintoa, josta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintoneuvosto valitsee yhtiön hallituksen jäsenet.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Veritas Eläkevakuutuksen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet sekä päättää heidän palkkioistaan. Hallintoneuvosto koostuu vähintään 16 ja enintään 36 jäsenestä.

Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään neljäsosa valitaan työnantajien ja vähintään neljäsosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten perusteella.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että korkeintaan kaksitoista jäsentä on eroamisvuorossa vuosittain. Toimikausi alkaa heti yhtiökokouksen jälkeen.

Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa vuonna 2012. Hallintoneuvostolle maksettiin kaikkiaan 32 450 euroa palkkioita. Yhtiö ei ole tehnyt hallintoneuvoston jäseniä koskevia eläkejärjestelyjä.

Hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2012

Peter Boström, puheenjohtaja, tj., dipl.ekon., kauppaneuvos
Leila Kurki, varapuheenjohtaja, asiamies, valtiot. lis. (STTK)
Ulla Achrén, hallintojohtaja, kauppat. maist.
Ulrika Ahlbäck, hallintojohtaja, ins., MBA
Johan Aura, kansliapäällikkö, kasvatust. maist, hallintoneuvostossa 10.5.2012 alkaen
Hans Bondén, tj., dipl.ekon. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), hallintoneuvostossa 10.5.2012 alkaen
Erik Bärnas, valtiot. maist., talousneuvos (EK), hallintoneuvostossa 9.5.2012 saakka
Jannica Fagerholm, tj., kauppat. maist.
Jörgen Grandell, johtaja, agronomi (EK)
Ove Grandell, tj., puutarhurimestari
Ann-Sofi Hurme, tj., diplomikirjeenvaihtaja, hallintoneuvostossa 9.5.2012 saakka
Tomas Jung, ilmoitusgraafikko, ylioppilas (SAK)
Henrik Karlsson, varatoimitusjohtaja, valtiot. maist. (EK)
Tony Karlström, sijoituspäällikkö, ylioppilas
Erkki Laukkanen, ekonomisti, valtiot. lis. (SAK)
Wilhelm Liljeqvist, varatoimitusjohtaja, ylioppilas
Mikaela Lindblom, rakennusinsinööri/AMK (AKAVA), hallintoneuvostossa 10.5.2012 alkaen
Fredrik Lindeman, tj., diplomi-insinööri
Henri Lindholm, liittosihteeri, valtiot. yo (SAK)
Göran Meinander, dipl.ekon. (AKAVA), hallintoneuvostossa 9.5.2012 saakka
Stefan Mutanen, tj., valtiot. kand., hallintoneuvostossa 31.12.2012 saakka
Pekka Nuutinen, tj., BBA, hallintoneuvostossa 6.3.2012 saakka
Mathias Nylund, tj., kauppat. maist., hallintoneuvostossa 10.5.2012 alkaen
Niclas Pada, johtaja, kauppat. maist.
Susanne Paetau, tiedottaja, kauppat. maist. (STTK)
Helena Pentti, ekonomisti, fil. maist. (SAK)
Tuomas Pere, tj., diplomi-insinööri (EK)
Per-Edvin Persson, johtaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, hallintoneuvostossa 9.5.2012 saakka
Harry Serlo, tj., kauppat. maist. (EK)
Dag Wallgren, tj., kauppat. maist., hallintoneuvostossa 10.5.2012 alkaen
Monika Wikeström-Virtanen, tj., kunniakonsuli, kauppat. yo (EK)
Henry Wiklund, kamarineuvos, kauppat. maist.
Patrik Wikström, hallituksen pj., kauppat. maist. (EK)

Vaalivaliokunta vuonna 2012

Yhtiöllä on vaalivaliokunta, joka valmistelee hallintoneuvoston nimitys- ja palkitsemisasiat yhtiökokouksen päätettäviksi. Hallintoneuvostolle valiokunta taas valmistelee ehdotukset hallituksen uusista jäsenistä ja sijaisista sekä heidän palkkioistaan.

Vaalivaliokunnan jäsenet nimittää hallintoneuvosto. Valiokunnan jäsenet ovat joko hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. Vuonna 2012 nimitysvaliokuntaan kuuluivat Peter Boström (puheenjohtaja), Leila Kurki (sijainen Tomas Jung) sekä Johan Åström (sijainen Harry Serlo).