Toimitusjohtaja ja muu johto

Jan-Erik Stenman

Toimitusjohtajan vastuualueeseen kuuluvat yhtiön johtaminen, yhtiön toiminnan kehittäminen ja valvominen sekä yhtiön strategisten tavoitteiden ja toiminnan suunnittelun valmistelu. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen.

Toimitusjohtajana oli oik. kand., LL.M. Jan-Erik Stenman, joka aloitti yhtiön toimitusjohtajana tammikuussa 2004. Yhtiölakimies, oik.kand. Kaisa Forsström nimitettiin toimitusjohtajan sijaiseksi 1.7.2012 alkaen johtaja, päämatemaatikko Nils-Erik Felixssonin, fil. kand, SHV, siirtyessä eläkkeelle.

Johtoryhmä

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa operatiivisen toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Johtoryhmä johtaa yhtiön toimintaa hallituksen asettamien pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimitusjohtajan johtamaan johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Johtoryhmän jäsenet edustavat yhtiön keskeisiä toimintoja. Johtoryhmään kuuluu myös henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee vuosittain. Muut johtoryhmän jäsenet valitsee toimitusjohtaja.

Palkat ja muut edut

Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkaedut ja muut työehdot. Vuonna 2012 toimitusjohtajalle maksettiin 275 856,77 euroa palkkaa ja muita etuja.

Johtoryhmän jäsenet sekä toimitusjohtaja jäävät eläkkeelle yleisen eläkeiän mukaisesti. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen voivat jäädä vapaaehtoiselle eläkevakuutukselle perustuvalle eläkkeelle jo 61-vuotiaina.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön kannusteohjelman piiriin.

Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2012

Jan-Erik Stenman, tj., oik. kand., LL.M., puheenjohtaja
Nils-Erik Felixsson, johtaja, fil. maist., SHV, 31.8.2012 asti
Kaisa Forsström, yhtiölakimies, oik. kand., toimitusjohtajan sijainen 1.7.2012 alkaen
Maria Koroma-Hintikka, henkilöstöjohtaja, fil. maist.
Teppo Rakkolainen, päämatemaatikko, fil.tri., SHV, 1.7.2012 alkaen
Michael Röllich, myyntijohtaja, dipl.ins.
Tommy Sandås, talousjohtaja, kauppat. maist.
Staffan Sevón, sijoitusjohtaja, kauppat. maist.
Stefan Strandberg, johtaja, valtiot. maist.

Henkilöstön edustaja:
Sirpa Konki, järjestelmävastaava, datanomi
Henkilöstön edustaja, varajäsen:
Teija Raunio, henkilöstöassistentti, hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan ammattitutkinto

Johtoryhmän sihteerinä toimi yhtiölakimies Kaisa Forsström.

Lisätietoja johtoryhmän jäsenistä vuonna 2012 (pdf)

Aktiivinen sijoitustoimikunta

Veritaksella on sijoitustoimikunta, jonka tehtävänä on käsitellä sijoituksiin ja sijoitusriskeihin liittyviä periaatekysymyksiä. Toimikuntaan kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi edustajat sijoitus-, riskienhallinta-, aktuaari- ja taloushallintotoiminnoista.