TyEL 50 vuotta

TyEL 50 vuotta

Vuosi 2012 oli työntekijän eläkevakuutuksen eli TyEL:n juhlavuosi. Kansainvälisissäkin arvioissa hyvän arvosanan saanut suomalainen eläkejärjestelmä on 50-vuotisen historiansa aikana nähnyt monia talouden vaihteluita, joista vuoden 2008 pörssikriisi ja sitä seurannut maailmanlaajuinen taantuma lienevät niitä raskaimpia.

Kriisissä järjestelmän jatkuvuus ja kestävyys nousevat usein keskustelun ytimeen. Sekä eläkkeiden taso ja rahastoitujen varojen riittävyys että järjestelmän ja sen etujen monitahoinen rakenne ovat viime aikoina herättäneet keskustelua julkisuudessa.

Hyväksi todettua järjestelmää pitää vaalia ja sen rakenteita tulee huoltaa. Vähintään yhtä tärkeää on myös kehittää hyvää entistä paremmaksi, jotta nyky-yhteiskunnan sekä erityisesti työelämän haasteet voidaan huomioida myös eläketurvassa ja sen riittävyydessä kokonaisuuden kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Monimuotoisuus arvo kehitystyössä

Järjestelmämme ehkä arvokkainta antia on sen monimuotoisuus. Tärkeää eläketurvaan liittyvää varallisuuden ja riskien hallintaa on hajautettu useamman erinäköisen ja -kokoisen toimijan harteille, ja alan päätöksentekoon osallistuvat sekä etuuksien maksajat että niiden saajat, työnantajat ja työntekijät.

Työeläkealaa kehitettäessä hajautetun järjestelmän arvo tulee tunnistaa ja tunnustaa. Alan toimijat luovat kukin oman näkemyksensä kilpailukykyisestä asiakaspalvelusta ja tuovat asiakkaille todellisia vaihtoehtoja työeläketurvansa hoitamiseen. Sijoitustoiminnan näkökulmasta hajautus tukee riskienhallintaa.

Me Veritaksessa uskomme vakaasti henkilökohtaiseen palveluun ja vahvaan työeläkeosaamiseen, jotka kytkeytyvät kiinteästi yhteisten eläkevarojen vastuulliseen hoitoon. Nämä ovat olleet toimintamme ohjenuorana läpi pitkän historiamme ja ohjaavat toimintaamme myös tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kaavailemien työeläkealan kilpailua kehittävien uudistusten tavoitteena on lisätä työeläkeyhtiöiden tehokkuutta ja sitä kautta ehkä mahdollistaa myös pieneltä osin työeläkealalle aiemmin vieras hintakilpailu.

Uudistusten valmistelussa ei kuitenkaan saa unohtaa työeläkkeiden erityisluonnetta osana suomalaista sosiaaliturvaa. Meidän on turvattava jatkossakin työeläkevakuutettujen ja vakuutuksen ottajien yhdenvertainen kohtelu, onhan työeläke osa perusturvaamme, ja mahdollistettava esimerkiksi yksilöllisten eläkevalintojen tueksi tarvittavat osaavat neuvontapalvelut.

Työntekijän eläkevakuutus selvisi vuonna 2012 hyvässä ryhdissä keski-ikään. Harkitun kehitystyön kautta sillä on edessään vähintään yhtä kestävä tulevaisuus.

Me välitämme

Veritaksella on ollut ilo kulkea muutaman yrityksen rinnalla koko työeläkejärjestelmän 50-vuotisen historian ajan: olemme palvelleet 68 asiakasyritystä järjestelmän alusta eli vuodesta 1962 asti. Haluamme kiittää teitä ja muita asiakkaitamme luottamuksesta ja toivomme, että yhteinen taipaleemme jatkuu vielä pitkään!

TyEL 50 vuotta